Opgetekend door Kjell Wagner (voorzitter 2002 - 2019)

In 2011 bestond het koor 75 jaar en dat is gevierd met een groots jubileumconcert in de Dr. Anton Philipszaal te Den Haag. Voor dit concert heeft voorzitter Kjell Wagner een stuk geschreven met een mooie omschrijving van de eerste 75 jaar. Hieronder is zijn tekst te lezen.

In het jaar 1936 plaatste kapelaan Jacq Duyves een oproep in het dagblad De Residentie en Maasbode om een rooms-katholiek gemengd koor op te richten. Een overdonderend aantal mensen uit Den Haag, Loosduinen en Rijswijk reageerde hierop. Er kwamen maar liefst vierhonderd aanmeldingen binnen voor de eerste repetitie in de Jozef Gezellenzaal aan de Lange Lombardstraat te Den Haag.

Dat was de start van een koor dat al meer dan vijfenzeventig jaar later nog steeds van zich laat horen. De geschiedenis van Het Residentiekoor is een ontdekkingstocht in de plaatselijke geschiedenis.